Cíle této stránky

Tato stránka anonymního ateisty vznikla především z těchto důvodů:

1) Snaha navázat dialog. Dialogu věřících a ateistů totiž brání spousta překážek: Vzájemné předsudky, neznalost názoru druhého, demagogie, nejasné, mlhavé až zavádějící formulace, míchání pojmů s dojmy, velká šíře tématu, neodpovídání na nepříjemné otázky apod. Toho všeho je sice velmi obtížné se vyvarovat, ale aspoň by se o to měl člověk snažit.

2) Snaha o kritiku učení katolické církve, křesťanství jako takového, náboženství vůbec i všelijakých bludných nauk.

3) Snaha vyjasnit si vlastní názory. Něvěřili byste, kolik nesmyslů člověk odhalí tím, že je napíše. Některé části, které tu jsou, jsou poněkud zastaralé, ale nějak nemám chuť se tím pořád probírat.

Mnoho věcí jsem určitě napsal špatně, mnoha věcem snad ani nerozumím, na mnoho věcí se ptám. Neberte tuto stránku jako výplod člověka přesvědčeného o své vševědoucnosti a neomylnosti, rád se poučím, budu-li k tomu mít příležitost.

Něco o mé maličkosti

Budu vděčný za jakoukoli reakci na to, co jsem zde napsal humblezavinacseznam.cz. Omlovám se za rozpaky, které působí moje anonymita, zkrátka internet je už takový. Co se týče takových těch sice nepodstatných, ale přesto někdy nepříjemných dilemat. Pokud váháte, jak mě v mailu oslovit, použijte třeba mé přezdívky Mr.Humble. Klidně mi tykejte, jsem mladý člověk, byť už ne student, nicméně vězte, že na tykání odpovím též tykáním. Jinak nějaké oslovení, pozdrav či podpis můžete klidně vynechat, důležitý je obsah, nikoli forma.

Zdroje a odkazy

George Orwell - 1984
Ať už je to náhoda nebo ne, mnoho Orwellových postřehů se dá využít ke kritice náboženství. (I když netřeba to přehánět.) Strana pak odpovídá církvi (vnitřní - duchovenstvo, vnější - laictvo), proléti odpovídají lhostejným nevěřícím, Velký bratr Bohu, situace hlavního hrdiny odpovídá člověku, který přestane věřit. Velký bratr je totiž věčný a nikdo (z vnější strany) ho na vlastní oči neviděl. Velkého bratra nestačí poslouchat, je nutné ho milovat. Strana ovládá veškerou realitu na základě silné víry. Doublethink (dvojmyšlení) - schopnost vidět soulad tam, kde je rozpor, podržet v hlavě dvě rozporuplná tvrzení. Zpravidla se postupuje tak, že jeden z nich ve vhodnou chvíli "zapomeneme", ale jakmile zas přijde čas jej použít, bude považován za pravdivý a nikdy "nezapomenutý". Nejlepší doublethinkeři jsou schopni zapomenout i na to, že používají doublethink.
Zenon Kosidowski - Příběhy Mrtvého moře; Na počátku bylo slovo (Čo rozprávali proroci; Čo rozprávali evanjelisti)
Rozebírá důkladně Bibli a celou tu historii. Obávám se, že i přes určitou zastaralost těchto knih moc lepších a fundovanějších u nás nevyšlo.
Zenon Ziólkowski - Nejtěžší stránky Bible
Rozebírá důkladně Bibli a celou tu historii. A to z pohledu vzdělaného věřícího katolíka. Bohužel ale mnohdy neodpovídá ani na otázky, které si sám pokládá. Podrobněji viz recenze. Autorovi se omlouvám za komolení jména, 'l' má být škrtnuté.
Karol Sidon - Evangelium podle Josefa Flavia
Dívá se na evangelia skrze Talmud. Všímá si rozdílných rovin biblického Ježíše (láskyplného a nonkonformního x přísného x revolucionáře). Možná až příliš odvážně spekuluje. Přísného Ježíše ztotožňuje s učencem Chonim, který byl považován za svatého a možná byl i oním esénským učitelem spravedlnosti. Láskyplného Ježíše vidí v Ježíšovi na začátku svého působení. Revolucionářem se stal po zklamání ze svých nevalných úspěchů a vlivem esejců. Dokládá to Ježíšovými slovy o meči (Lk 22, 35-38), strategickou pozicí Olivové hory, kde došlo k Ježíšově zatčení, sympatiemi se Zéloty (vybral si z nich některé učedníky), Jakub bratr páně - uznávaná autorita, nejspíš s esénského prostředí.
Bible (Ekumenický překlad 1985)
 
Korán (překlad Ivan Hrbek 1972)
Na WWW jej najdete zde. Nebo použijte výborný prográmek Holy Quran Viewer (tč. ve verzi 2.9). Na stránkách v sekci "Additional Installable Qur'an Translations Page" najdete i český překlad Koránu od Ivana Hrbka. (Zkomolili mu ovšem jméno na Preklad Ivan Hrbek :-) Pak si musíte trochu pohrát s nastavením, aby se česká verze vůbec ukazovala. Prográmek má malé problémy. Nejde z něj (jiný než anglický) text kopírovat (údajně z důvodů copyrightu). České ručičky si ale dokážou poradit. Takže pokud se vás problémy s copyrightem netýkají (např. máte doma knihu, nedávno (2004) se prodávala v Levných Knihách za 99Kč), tak mi napište, a ono to půjde. Další problémek je, že vyhledávání slov v Koránu funguje jen pro angličtinu.
Katechismus katolické církve (1995) - zkr. KKC
Chcete-li si udělat představu o fungování teologie, určitě do katechismu nakoukněte, víc nežádám, protože bez "světla víry" nemá smysl číst katechismus celý, nedává totiž smysl. Styl katechismu je "vágní pojem, vágní tvrzení, volně související (vágní) veršík z Bible". Má to však své pozitivum: je aspoň co kritizovat. Ke stažení je k dispozici ve dvou kusech (omezení serveru pro délku souborů) zde díl1 díl2. Není to virus, ale RARovský samorozbalovací archiv.
Karl Raimund Popper - Otevřená společnost a její nepřátelé
Každému (i křesťanům) vřele doporučuji přečíst. Podrobněji viz recenze. Pokud se rozhodnete si knihu přečíst, doporučuju nezačínat od začátku, ale až kapitolou 9 (první kapitoly pojednávají do podrobností o Platónovi a jeho učení o "ideálním" státu a téměř mě unudily, ačkoli jsem se k nim později vrátil).
Arno Anzenbacher - Úvod do etiky
Kniha vydaná u nás katolickým nakladatelstvím Zvon by se spíš měla jmenovat úvod do křesťanské etiky. Kromě toho se autor často odvolává (pozitivně i negativně) na moje nejméně oblíbené filosofy (Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger aj.). Kniha, která mohla být úvodem do etiky se mi tak stala výzvou k polemice. Podrobněji viz etika.
Lee Strobel - Kauza Kristus
Podivná kniha rozhovorů amerického křesťanského novináře s křesťanskými učenci. Argumenty utápí v moři "omáčky". Nerejpá tam, kde by měl a rejpá tem, kde by nemusel.
Kurt Schubert - Ježíš ve světle tradiční židovské literatury
Zajímavá krátká knížka. Porovnává Ježíšovo učení s učením ostatních židovských náboženských stran.
Erazim Kohák - Hesla mladých svišťů
Kritika
Teologie pro vysokoškoláky (překlad z italštiny Prokop Remeš)
Kritika
Petr Pokorný - Literární a teologický úvod do Nového zákona
Kniha předního českého křesťanského biblisty. Kriticky zkoumá Bibli, genealogii jejích textů a poselství, které nám v ní dávají její autoři. Ačkoli je kniha psaná z hlediska křesťanství, je užitečná, poučná a v mnohém přijatelná i pro ateisty. (Takže pro většinu křesťanů přijatelná není).
Petr Pokoroný - Píseň o Perle
Kniha o gnosi, o vztahu gnose a křesťanství a textech nalezených v Nag Hammádí.
Konrad Lorenz - Takzvané zlo
Kniha z trochu jiného soudku. Slavný přírodovědec - etolog vysvětluje příčiny agrese, vykládá evoluční pohled na vznik pudů a rituálů u zvířat a tedy i člověka. Dobrá inspirace k úvahám nejen o morálce.
C. S. Lewis - Bůh na lavici obžalovaných
Soubor krátkých úvah od známého spisovatele a apologety křesťanství. Čtivé, krátké, dobře myšlené, promyšlené, ale občas se sklony (k nechtěné ?) demagogii. Kritika
John Polkinghorne - Věda a teologie
Fyzik a později anglikánský duchovní uvažuje nad vztahem vědy a víry.
Jiří Fuchs - Filosofie
Dobře psaný celý kurs filosofie od katolického kritického filosofa. Kritika
David Hirst - Puška a olivová ratolest
Kniha, která je vskutku kontroverzní. Mapuje dějiny konfliktu Židů (a Izraele) se zbytkem světa. Příčinu všeho zla vidí v sionismu. Palestince a Araby popisuje spíš jako neschopné a neorganizované oběti. Kniha může být chápána jako "prozření" nebo jako nová forma antisemitismu. Přestože se kniha snaží opírat o fakta (působivé jsou zejména citáty z deníků předních sionistů), nevyhnul se autor i různým lapsům. Je však zajímavé, že jsem nenašel nějakou soustavnou kritiku. To by potvrzovalo, co se píše v samotné knize, že byla přijata s "výmluvným a pochybným mlčením". To je však velká škoda.
Zpět na obsah